Klachtencommissie

Het is voor beide partijen prettig als het contact met ons als verloskundige, deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent of je een klacht hebt. Wij willen je vragen om dit bespreekbaar te maken. Het zou vervelend zijn als je er mee blijft zitten. Als je het lastig vindt om het met de desbetreffende verloskundige te bespreken, mag je het ook voorleggen aan een andere collega. Ook kun je ons hier schriftelijk over benaderen.
Misschien is er sprake van een misverstand en kan de onvrede in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op en blijft de onvrede/ klacht bestaan of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan verschillende instanties.

Klacht indienen?
Je kunt een klacht over je verloskundige indienen bij de KNOV-Klachtencommissie. Dit kan ook als de verloskundige jouw bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid.
Het is altijd mogelijk je klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Volksgezondheid, de Burgerlijk rechter. De brochure ‘Een klacht over de zorg. Wat nu?’ Laat je zien hoe en waar klachten over de zorg naar voren gebracht kunnen worden. Je kunt de brochure downloaden van de website van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie www.npcf.nl

Klacht over een echo (prenatale screening)
Heb je een klacht over een echo die een verloskundige heeft gemaakt? Probeer dit eerst te bespreken met de desbetreffende of met een collega van binnen de praktijk. Mocht een gesprek niets oplossen. Ook dan kun je terecht bij de KNOV-Klachtencommissie.

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is iedere zorgaanbieder verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten. Daarnaast is de wet gericht op het benutten van de signalen van cliënten om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.