Hielprik en gehoortest

Rond de vijfde levensdag van de baby wordt thuis de hielprik afgenomen, samen met de gehoortest. www.rivm.nl/hielprik. Het bloed dat wordt afgenomen bij de hielprik, wordt opgestuurd naar het lab, waar het wordt gescreend op verschillende ziektes. De prik en gehoortest wordt afgenomen door een wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Dit wordt automatisch in gang gezet wanneer het kindje is aangegeven. Indien de baby dan nog in het ziekenhuis verblijft, wordt daar de hielprik afgenomen. De gehoortest zal dan op een later moment, na thuiskomst, afgenomen worden.