Na de kraamtijd

De tweede of de derde week komt er iemand van het consultatiebureau bij jullie thuis langs voor het intakegesprek. Dan krijg je ook te horen hoe de controles van de groei en ontwikkeling van de baby verder gaan. Voor vragen over voeding, opvoeding en groei kan je bij het consultatiebureau terecht.
Het is het advies van de overheid om jullie kind te laten vaccineren volgens het rijksvaccinatieprogramma. www.rivm.nl/vaccinatie Er zijn ook ouders die er bewust voor kiezen om dit niet te doen, later te starten, of maar een deel van de vaccinaties te geven. Meer informatie over vaccinaties is te vinden op www.nvkp.nl. Vaccineren van de baby gebeurt op het consultatiebureau. De eerste vaccinatie wordt meestal gegeven rond te leeftijd van 8 weken.

Indien er na de kraamtijd vragen of zorgen zijn over jullie gezondheid, moeten jullie weer contact opnemen met jullie huisarts. Vragen die nog betrekking kunnen hebben op de zwangerschap/bevalling/borstvoeding kunnen nog altijd met ons besproken worden. De huisarts wordt door ons op de hoogte gesteld van het verloop van je bevalling en als er bijzonderheden zijn in het kraambed. Als je in het ziekenhuis bent bevallen, krijgt je huisarts daarvandaan bericht over je bevalling.